Varlıktan Veriler

Varlıktan verileri insanlığa armağan ediyoruz
Hakikat Şiiri
Varlıktan Veriler - 1

Hakikat Şiiri

Varlıktan Verilerin ilkini hikemi manzume olarak insanlığa armağan ediyoruz. Ayrıca sıcak Ramazan Ayının insanlara uğurlu olmasını diliyoruz…

Devamını Oku
Sevgi Olmadıkça
Varlıktan Veriler - 2

Sevgi Olmadıkça

Rab Allah, ezeli vücud, (Gerçek Var, sonsuz, kenarsız, eşsiz birdir). Sonsuz, kenarsız ve Nur olan Zat-ı Mutlak Allah Arşın üstündedir.(a…

Devamını Oku
İmanın Sırrı - İman Mucizedir
Varlıktan Veriler - 3

İmanın Sırrı - İman Mucizedir

BİSMİLLAHİRRAHMANİRAHİM Çok çok acıyıcı, sonsuz merhamet sahibi Allah’ın adına Varlık’tan Veriler, yücelerden süzülerek geliyor, bilindiği…

Devamını Oku
Bir De Gri Var
Varlıktan Veriler - 4

Bir De Gri Var

Varlığın Verilerini sunmaya devam ediyoruz… Bizim bu yaşadığımız dünyada, doğada iki büyük olay vardır ve her gün 24 saat içinde tekrarlanır…

Devamını Oku
İnsan Yücedir
Varlıktan Veriler - 5

İnsan Yücedir

İnsan-ı Kâmil (Adem), Âlim–i Kül’dür, yani, bütün bilgileri bilmektedir. “Ve allemel Ademe esmae külleha- Adem’e bütün isimleri öğrettim…

Devamını Oku
Martin Luther - Protestanlık
Varlıktan Veriler - 6

Martin Luther - Protestanlık

Varlığın verilerinin kaynağı Varlık’tır. Yazarın öz kaynağı “Varlık” isimli kitaptır. Türkiye’mizde birkaç yıldır herkesin ağzına sakız…

Devamını Oku
Kıraat - Tilavet
Varlıktan Veriler - 7

Kıraat - Tilavet

Arapça olan bu iki kelimenin de anlamı “okumak”tır. Ancak “kıraat” kelimesinde “açıklama, bildirme ve aktarma, bir nevi tebliğ etme” anlamı…

Devamını Oku
Tasavvuf ve Gerçekler
Varlıktan Veriler - 9

Tasavvuf ve Gerçekler

Biz Tasavvuf din anlayışını kabul etmişiz. Arkadaşlarla beraber olursak tasavvuf sohbeti yaparız. Tasavvuf müziği dinleriz. Zikri kalpte…

Devamını Oku
Kur'an'a Saygı
Varlıktan Veriler - 10

Kur'an'a Saygı

Kur’an’ı Kerim de; Tevrat, Zebur, İncil gibi Kutsal Tanrı Kitaplarıdır. Tanrı’nın Emri ve İlmidir. Tanrı bilgisi olan, Tanrı Kelâmıdır…

Devamını Oku
Reenkarnasyon
Varlıktan Veriler - 11

Reenkarnasyon

İslâm Literatüründe Reenkarnasyon- Tenasüh, değişim, değişime uğramak anlamınadır.Reenkarnasyon din değildir. Tabiata tapmaktır. İnorganik…

Devamını Oku
Nefesteki Hu Sırrı
Varlıktan Veriler - 12

Nefesteki Hu Sırrı

Şimdi bu konuya tam açıklık getirmek için İlah ve Allah kelimesindeki Sırra birazcık değineceğiz. Allah’ın izniyle... Allah ve İlah…

Devamını Oku
Türk Milleti Aptal Değildir
Varlıktan Veriler - 13

Türk Milleti Aptal Değildir

Bazı kişiler, "İnsanımız, gençlerimiz, çocuklarımız aptaldır, bu yüzden geri kaldık" diyorlar. Hayır, asla aptal değildirler. Çocuklarımıza…

Devamını Oku
Teknoloji
Varlıktan Veriler - 15

Teknoloji

VARLİKTAN KISA BİR VERİ Teknoloji Aklın ürünüdür, Akıl da Fıtri bir Vahiydir. Yani Vahiy iki çeşittir; birisi kelam-i(sözlü vahiy), diğeri…

Devamını Oku
Şan-ı Muhammedi Ayetler
Varlıktan Veriler - 16

Şan-ı Muhammedi Ayetler

ŞAN-I MUHAMMEDİ ALEYHİSSELAM VE ONUNLA İLGİLİ KUTSAL, YÜCE AYETLER Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam Efendimiz'in üstün ve mukaddes…

Devamını Oku
Hz.İsmail'in Torunları
Varlıktan Veriler - 17

Hz.İsmail'in Torunları

HZ.İSMAİL’İN TORUNLARI HAŞİM AİLESİ HAKKINDAKİ GERÇEKLER Cenabı peygamberin(A.s) büyük Amcası Ebutalip(R.A), Peygamber Efendimizi(A.S),…

Devamını Oku
Manevi Hiyerarşi
Varlıktan Veriler - 17

Manevi Hiyerarşi

TANRI’NIN MADDİ VE MANEVİ HİYERARŞİK SİSTEMİ VARDIR. “Bel huve mevlaküm ve huve hayrün nasirun.(Hayır, Allah, sizin mevlanız, efendinizdir…

Devamını Oku
Takva
Varlıktan Veriler - 18

Takva

“Takva”nın meallerdeki anlamı “korkmak, Allah’tan sakınmak, çekinmek”tir. Takva bir duygudur. Bir güç karşısında insan bir haşyet duyar…

Devamını Oku
Düşünce Egzersizi
Varlıktan Veriler - 19

Düşünce Egzersizi

BİR AKIL YÜRÜTME (DÜŞÜNCE EKSERSİZİ) Tabiatta, doğada bir yosunlanma olayı var. Bunun nasıl oluştuğunu incelediğimizde ise; şu şekilde…

Devamını Oku
Zıtların Savaşı
Varlıktan Veriler - 22

Zıtların Savaşı

İnsan bedeni topraktan yaratılmıştır. O toprakta Celâl ve Cemâl sıfatlarının tezahürleri olan doğanın tüm nesnelerinin özü cevheri mevcuttur…

Devamını Oku
Zıtların Savaşı - Veraset
Varlıktan Veriler - 23

Zıtların Savaşı - Veraset

Tanrı, insanı zati nuruna ve bütün güzel adlarının nurlarına (zat ve esma), Marifet ve ilmine varis kılmıştır. İnançlı salikler – Tanrı…

Devamını Oku
Riya
Varlıktan Veriler - 24

Riya

Riya, desinler ve görsünler diye, Müslüman geçinmek ve kendini olduğundan başka göstermektir. Her türlü ibadeti ve dini davranışları halk…

Devamını Oku
Kâbe-Tanrı Evi
Varlıktan Veriler - 25

Kâbe-Tanrı Evi

Tanrı, kendi yüzünün her yönde olduğunu ve Tanrının her şeyi kapladığını buyurduğu halde, yine de Müslümanların Tanrı huzurunda “elpençe…

Devamını Oku
Müslüman ve Öksüz Çocuklar
Varlıktan Veriler - 27

Müslüman ve Öksüz Çocuklar

MÜSLÜMAN, YETİMLERE VE ÖKSÜZLERE YARDIM EDECEK VE ONLARI SEVECEK. Müslüman, yetimlere, Öksüzlere yardım edecektir. Yetim ve öksüz çocukların…

Devamını Oku
Diyalektiğin Özü Lahutidir
Varlıktan Veriler - 28

Diyalektiğin Özü Lahutidir

DİYALEKTİĞİN ÖZÜ LAHUTİDİR. Allah'ın Zâtı (Vücudu) bir, fakat Eli iki 'dir..(Sure-i Sad 75) Anlamı; "Bir" olan Vücudun, "iki Sıfatı" vardır…

Devamını Oku
Olgun İnsan
Varlıktan Veriler - 29

Olgun İnsan

OLGUN İNSAN “İnni cailun fil ardi halifeten- Yeryüzüne insanı Tanrı adına iş gören başkan kıldım” (Bakara,30) “Veallemel Ademe esmae külleha…

Devamını Oku
Ruhların Bedene Gelişi
Varlıktan Veriler - 30

Ruhların Bedene Gelişi

“Lekad halaknel insane fi ahseni takvim, sümme redednahü esfele safilin – İnsanı en güzel surette yarattım, sonra alçakların en alçağına…

Devamını Oku
Tanrı Yolu
Varlıktan Veriler - 31

Tanrı Yolu

OLGUN İNSAN SÖNMEMİŞ KİREÇ GİBİDİR Olgun İnsan, sönmemiş kireç taşı gibi sakin-sakin durur, diğer ham taşlar sanılır. Halbuki O, kireç taşı…

Devamını Oku
Hazreti Ali Yolu
Varlıktan Veriler - 32

Hazreti Ali Yolu

Hazret-i Ali’nin Yolu, oğulları Hasan, Hüseyin ve Hasan el Basri yolu ile Cüneyd-i Bağdadi, ondan Abdülkadir Geylâni, Seyyid Ahmed er Rufâi…

Devamını Oku
Hazreti Ebubekir Yolu
Varlıktan Veriler - 32

Hazreti Ebubekir Yolu

Hazret-i Ebubekir’in yolu, Selman-ı Farisi yolu ile İmam-ı Cafer-i Sadık, Beyazid-i Bestami Hazretlerine gelir. Beyazid-i Bestami kanalı ile…

Devamını Oku
Tanrıyı Anmak
Varlıktan Veriler - 33

Tanrıyı Anmak

Tanrıyı zikretmek-anmak- en büyük Tanrı velisi Hazret-i Ali’nin yolunda cehren-açıktan- ve“Fa’lem ennehu LÂ İLÂHE İLLALLAH – bil ki O Allah…

Devamını Oku
Ölüm
Varlıktan Veriler - 34

Ölüm

Ölüm biyolojiktir. Hayvan nasıl ölürse, insan da öyle ölür. Ruh çıkmakla insan ölmez. İnsan, öldüğü için ruh çıkar. Çünkü ruh, Tanrının ilim…

Devamını Oku
Deccal ve Mehdi
Varlıktan Veriler - 35

Deccal ve Mehdi

DABBETÜL ARD - DECCAL VE MEHDİ Tanrının "Dabbetül ard" buyruğu, yerin özelliği anlamınadır. Yerin özelliği atomlardır. Dinimizin işaret…

Devamını Oku
Adem ve Dünya
Varlıktan Veriler - 36

Adem ve Dünya

Dünyanın çevresinde, biyolojik hayatı devam ettiren atmosfer tabakası vardır. Dünyaya ilk insan Adem, Tanrı tarafından eşi Havva ile…

Devamını Oku
Hristiyanlıkta Teslis Teorisi
Varlıktan Veriler - 37

Hristiyanlıkta Teslis Teorisi

“Ela innehu bi külli şey’in muhit- Ayık olunuz, O Tanrı her şeyi kaplamıştır.” (Fussilet, 54)“Velillahil meşrikü vel mağribü fe eynema…

Devamını Oku
Yedi Nefis
Varlıktan Veriler - 38

Yedi Nefis

1-EMMARE NEFİS: “Vema öberriu nefsi innennefse leemmaratün bissui- Nefsi, kötülüklerden uzak bilmeyin. Nefis kötülüğü emredicidir.” (Yusuf…

Devamını Oku
Dört Makam Dört Alem
Varlıktan Veriler - 39

Dört Makam Dört Alem

Nasut, Melekût, Ceberut, ve Lahut adları ile adlandırılan 4 âlem vardır. Bunlar yukarıdan aşağıya sayılınca, "âlem" olur. Aşağıdan yukarıya…

Devamını Oku
Ruh ve Çeşitleri
Varlıktan Veriler - 40

Ruh ve Çeşitleri

Ruhlar, bulundukları makam ve mertebelere göre adlar almışlardır. Bunlar dört makam gerçeğine göre dört çeşittir. Şunlardır: 1-Kudsi Ruh…

Devamını Oku
Rabıta
Varlıktan Veriler - 41

Rabıta

İslâm dininde, kul ile Allah arasında vasıta –aracı yoktur ve olamaz da. Rabıta -irtibat- kurmak , biat –bağlanmak, bunlar kişinin…

Devamını Oku
Risalet Nübüvvet Velâyet
Varlıktan Veriler - 42

Risalet Nübüvvet Velâyet

RİSALET Risalet, Tanrı elçiliğidir. Tanrının kullarına emirlerini tebliğ etme görevidir. Dört kitap sahibi: Hazret-i Muhammed, İsa, Davud…

Devamını Oku
Hilafet
Varlıktan Veriler - 43

Hilafet

Hilafet toplum görevidir. Bunu, Sevgili Peygamberimiz en yakın ve en sadık dostu Hazret-i Ebubekir Efendimizin olmasını istemiş, ancak yine…

Devamını Oku
İmamet - Manevi Önderlik
Varlıktan Veriler - 43

İmamet - Manevi Önderlik

Hazret-i Peygamber bu görevi, Serdar-ı Evliya, Hazret-i Ali ve Onun kutsal evlatlarına bırakmıştır. Başta 12 Ehl-i Beyt İmamı olmak üzere…

Devamını Oku
Şah-ı Velayet
Varlıktan Veriler - 44

Şah-ı Velayet

Allah’ın Aslanı, Hazreti Muhammed’in manevi kardeşi, sır arkadaşı ve ilmin kapısı, Ebu Talib oğluAliyyül Mürteza Hazretleri efendimizdir…

Devamını Oku
Sultanı Evliya
Varlıktan Veriler - 44

Sultanı Evliya

Tanrı Velileri içinde, Peygamberlerimizin torunlarından, baba yönünden İmam-ı Hasan, anne yönünden İmam-ı Hüseyin “Şehid – i Kerbela”…

Devamını Oku
Tasavvufun Kökeni
Varlıktan Veriler - 45

Tasavvufun Kökeni

Tasavvuf medreseden değil; Tekke’den zuhur etmiştir. Bir Tasavvufçu gösterilemez ki O tarikat pirlerinden olmasın. Ya da bir pire hizmet…

Devamını Oku
Tarikat-ı Muhammediye
Varlıktan Veriler - 46

Tarikat-ı Muhammediye

Tasavvuf, dinin iman ve Tanrı’ya götüren ibadet tarafıdır. Bunun bir adı da Tarikat Tarikat-ı Muhammediyedir. (25) Rahmetli Profesör Mehmet…

Devamını Oku
İtikat-  İman- Tasavvuf
Varlıktan Veriler - 47

İtikat- İman- Tasavvuf

Başlangıçta da söylediğimiz gibi itikat ve iman meselelerinin Fıkıh’la, amel’le, Dört Mezhep’le hiçbir alkası yoktur!.. Selefiyyun : Arif…

Devamını Oku
Adem’e (Olgun İnsan'a) Secde
Varlıktan Veriler - 48

Adem’e (Olgun İnsan'a) Secde

‘Hani bir zaman Yusuf, babasına: Babacığım demişti, ben onbir yıldız, güneş ve ayı gördüm, bunların bana secde ettiklerini gördüm”. (demişti…

Devamını Oku
Kabir Ziyareti
Varlıktan Veriler - 49

Kabir Ziyareti

Kabirlerde, Ruh diye bir şey yoktur. Öyleyse Peygamber, neden kabirlerin başında durdu ve okudu. Ve kabirleri ziyarete teşvik etti. Bunun…

Devamını Oku
Şefaate Kim Yetkili?..
Varlıktan Veriler - 50

Şefaate Kim Yetkili?..

“Ondan başka (İlâh diye) yalvardıkları şeyler, şefaat (gücüne ve yetkisin)e sahip değillerdir. Ancak bilgi sahibi, Hakkı-Allah’ı görenler…

Devamını Oku
Tasavvufi Din Yorumları
Varlıktan Veriler - 52

Tasavvufi Din Yorumları

Kur’an ve Sünnet’e (İlâhi Mesaja) dayanan Peygamberin, Ashablarının, Hz. Ali (k.v.), Hz. Ebubekir’in ve onlara tâbi olan büyük Tarikat…

Devamını Oku
Ehl-i Beyt ve İnsan-ı Kâmil
Varlıktan Veriler - 54

Ehl-i Beyt ve İnsan-ı Kâmil

Kardeşlerim, 40 yıldır okuduğum Kur’an, Hadis ve tarihler, ayrıca İç Âlem’den öğrendiğim bilgilere dayanarak bazı gerçekleri size…

Devamını Oku
Birazda Tefsir Konusu
Varlıktan Veriler - 55

Birazda Tefsir Konusu

Peygamber ve Sahabeler devrinde tefsir var mıydı? Hz. Peygamberin, “Hakkımda yalan söyleyen kimse cehennemde oturacak yerini hazırlasın…

Devamını Oku
Yorum Tefsir Olunca...
Varlıktan Veriler - 56

Yorum Tefsir Olunca...

‘Feiza kara’nahu fettebi’ Kur’anehu sümme inne aleyna beyanehu - Biz Onu sana okuduğumuzda Kur’an’a tâbi ol-izle. Sonra Onun beyanı…

Devamını Oku
Dört Büyük Gavsullah
Varlıktan Veriler - 58

Dört Büyük Gavsullah

Peygamber Efendimizin Varislerinden ve Hasan, Hüseyin soyundan Aktab-ı Erbaa –dört kutup – diye tanınan Gavslar dörttür. Bu Zâtlar, başta…

Devamını Oku
Ehl-i Beyt
Varlıktan Veriler - 58

Ehl-i Beyt

Hazret – i Muhammed’in Ehl-i Beyt’i dörttür: Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin. Ehl-i Beytin Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin Hazretleri olduğuna…

Devamını Oku
Ruhani Kimliğimiz İntisabımız
Varlıktan Veriler - 60

Ruhani Kimliğimiz İntisabımız

RUHANİ KİMLİĞİMİZ, İNTİSABIMIZ Allah’a çok şükür Kur’an ehliyiz. İlk sözümüz üzreyiz Müslümanız. Olmadık, münafık Süfyanilerden. Ali…

Devamını Oku
Şehidi Kerbelaya
Varlıktan Veriler - 61

Şehidi Kerbelaya

EHLİBEYTİ SEVENLER İÇİN TAHİRİ MEVLEVİ’NİN İMAM HÜSEYİN EFENDİMİZ İÇİN YAZMIŞ OLDUĞU MERSİYEYİ SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ. 01.NİSAN.2004 KÂZİM…

Devamını Oku
Bir Beyit
Varlıktan Veriler - 62

Bir Beyit

KILIP NARI AŞKINA AHMEDEYNİN HİCRİLE MÜPTELA BENİ, RUFAİ'DE BÜLBÜLÜ ŞEYDA, BEDEVİ'DE PERVANE BENİ. KÂZİM YARDIMCI (Adıyaman'lı) 2.5.2005

Devamını Oku
Çok Anlamlı Bir Rubai
Varlıktan Veriler - 63

Çok Anlamlı Bir Rubai

Cuş edip bad-ı muhabbetle o deryayı ezel, Mevcler (dalgalar) vurdu, o bahr oldu dürenk üzre celi Dedi serraf-ı hüviyet görüp o rengilerin…

Devamını Oku
Seyyid Ahmet Rüfai Hazretleri
Varlıktan Veriler - 64

Seyyid Ahmet Rüfai Hazretleri

Seyyid Ahmet Rüfai Hazretleri Hakkında Özet Bilgiler BİYOGRAFİSİ: YAŞAMI: DOĞUMU: Miladi 1119 VEFATI: MİLADİ 1182 Basra ve Bağdat…

Devamını Oku
Hz.İsa Allah'ın Oğlu Değildir
Varlıktan Veriler - 69

Hz.İsa Allah'ın Oğlu Değildir

DÖRT İNCİLDE DE HAZRETİ İSA’NIN ALLAH’IN OĞLU OLMADIĞI’NA DAİR BİR VERİ Bu baba oğul ruhul kuddus üçlemesi ne Tevrat'da, ne Zeburda, ne…

Devamını Oku
Vaftiz Konusuna Açıklık
Varlıktan Veriler - 70

Vaftiz Konusuna Açıklık

ÖNCEDEN ALLAH TARAFINDAN TEBŞİR (MÜJDELENEN) EDİLEN 4 BÜYÜK PEYGAMBER HAZRETİ MUHAMMED, HAZRETİ İSA, HAZRETİ İSHAK VE HAZRETİ YAHYA A.S…

Devamını Oku
Benlerin Feryadı
Varlıktan Veriler - 71

Benlerin Feryadı

BENLERİN FERYADI Nesin sen Ki binlerce ben Binlerce ben çalışır Sabah akşam kapında Binlerce ben hep kul-köle Bir lokma ekmek Bir kaşık…

Devamını Oku
Aşk ve Çeşitleri
Varlıktan Veriler - 73

Aşk ve Çeşitleri

Mevlana'ya göre üç çeşit aşk vardır: 1-Aşk-ı Hakiki 2- Aşk-ı Mecazi 3-Aşk-ı Hımari Aşkı Hakiki, hüsnü mutlaka olan aşktır ve sonsuzdur. Aşkı…

Devamını Oku
Ehl-i Beyt'i Sevmek Farzdır
Varlıktan Veriler - 74

Ehl-i Beyt'i Sevmek Farzdır

Salik'in (Tanrı Yolcusunun), Ehl-i Beyt'i sevmesi (muhib olması) lazımdır. Yüce Rabbımız buyurur: -"İnnema yüredullahu liyüzhibe…

Devamını Oku
Kur'an-ı Kerim Güneş Gibidir
Varlıktan Veriler - 75

Kur'an-ı Kerim Güneş Gibidir

“Belhüve Kur’anün mecid - Evet O Kur’an yenidir (tazedir), tazelenmektedir ve asildir.” (Buruc - 21) Kur’an-ı Kerim, Tanrı’nın büyük bir…

Devamını Oku
Müminlere Küsü Tutmamak
Varlıktan Veriler - 77

Müminlere Küsü Tutmamak

Türlü nedenlerle, beşeriyet icabı insan, Mü'min (Tanrı'ya ve Elçisi Hz. Muhammed'e (a.s.v.) inanan) kişiye kırılabilir. Arası açılabilir…

Devamını Oku
Kötülüğe İyilik Etmek
Varlıktan Veriler - 79

Kötülüğe İyilik Etmek

Tanrı'nın ve Yüce Elçisi'nin (a.s.v.) üstünde durduğu ve en çok önem verdiği bir üstün niceliktir, kötülüğe iyilik etmek! Şu söz ne kadar da…

Devamını Oku
Dinde Reform Olmaz
Varlıktan Veriler - 80

Dinde Reform Olmaz

İslam’da içtihat(müctehit), Tecdid(Müceddit-Tazeleme) vardır. Dinde şöyle bir tasnif yapılmış: Usulu din(dinin itikat-iman ilkeleri) yani…

Devamını Oku
Şiirler
Varlıktan Veriler - 82

Şiirler

SEFALETİN BÖYLESİ Karşımda Pamuk tarlalarının ortasında Topraktan küçücük bir oda. Dışarıda dondurucu rüzgar Yerde diz boyu beyaz kar Böyle…

Devamını Oku
İşin Özünün Özü
Varlıktan Veriler - 85

İşin Özünün Özü

Hazret-i Peygamber’den(S.A.V.) 30 yıl sonra Haşimi’lerin ezeli düşmanı Emeviler Nebevi sistemi(Hilafet’i) kaldırmış, yerine faşizmden başka…

Devamını Oku
İki Fitne - i Zaman
Varlıktan Veriler - 86

İki Fitne - i Zaman

İKİ FİTNE-İ ZAMAN Yüzleri simsiyah Ve korkunç Koyu karanlıkçı Sözde aydınlanmacılardan Hep uzak durdum Tiksindim iğrendim Her zaman. İslam'a…

Devamını Oku
Hak Ademdedir
Varlıktan Veriler - 87

Hak Ademdedir

HAK ADEMDEDİR Bil ki; HAK Ademdedir Adem HAKTIR HAK ADEM. Ademin dışı HALKTIR İçi (Kalbi Ruhu) HAK, Hak O’nun BATINIDIR O’da Hakkın…

Devamını Oku
Şekilci Olmamak
Varlıktan Veriler - 88

Şekilci Olmamak

İslâmiyet ve Son Peygamber Hz. Muhammed'de (a.s.v.) asla şekilcilik yoktur. İslâmiyet baştanbaşa samimiyete, kişiye ve kişinin düşüncesine…

Devamını Oku
Olgun İnsan (Nebi-Veli) (2)
Varlıktan Veriler - 89

Olgun İnsan (Nebi-Veli) (2)

İMAN VE TAKVA BİLKİ EY Hakkı arayan kardeşim! Peygamberlerde velilerde birer mü’mindir.(Gerçek Kâmil mü’minlerdir) Hepsinden evvel baş koşul…

Devamını Oku
Olgun İnsan (Nebi-Veli) (1)
Varlıktan Veriler - 89

Olgun İnsan (Nebi-Veli) (1)

Allah insanı topraktan yarattı ve O’nun içine mukaddes RUHUNU üfürdü. Allah’ın, insanın içine ‘Benim ruhum dediği’ ruhundan üfürmesi çok…

Devamını Oku
Manevi İntisabımız
Varlıktan Veriler - 90

Manevi İntisabımız

MANEVİ İNTİSABIMIZ Rabbımız ALLAH(Allah birdir) Peygamberimiz Hz.Muhammed(S.A.V) Veli mürşidimiz Hz.Ali(K.V) Kitabımız Kuran-ı Kerim…

Devamını Oku
Muhammed Ali Adem (İnsan-ı Kamil)
Varlıktan Veriler - 91

Muhammed Ali Adem (İnsan-ı Kamil)

Tanrı, “Ruhumu insana üfürdüm” (Sad, 72) sözü ile insanın üstünlüğünü açıklamıştır. Tanrı’nın Zâti Nuru olan ve O’nun başta bilim olmak…

Devamını Oku
Beynelmilel ve Adıyaman
Varlıktan Veriler - 93

Beynelmilel ve Adıyaman

Önce Adıyaman; Bu topraklarda Adıyaman Musalla Mahallesinde doğmuş, Azeri-Türkçe karışımı tatlı bir şiveyle konuşan Adıyamanlılardan birisi…

Devamını Oku
Türkiyedeki Alevilik - 2 -
Varlıktan Veriler - 95

Türkiyedeki Alevilik - 2 -

Türkiye’de Alevilik (1) de açıkladığım Sünni Hanefi Türkmenlerin ekserisi gibi Türklerinde ekserisi, Hanefi Abbasi din yorumunu kabul…

Devamını Oku
Türkiyedeki Alevilik - 1
Varlıktan Veriler - 95

Türkiyedeki Alevilik - 1

Gerçek şu ki; Türkiye’deki Alevilerin aslı Caferiliktir. Türkmen ve Yörük kökenlidirler. Türkmen ve Yörükler, kısmen Hanefi ve kısmen…

Devamını Oku
İnsanın Kurtuluşu (1 )
Varlıktan Veriler - 97

İnsanın Kurtuluşu (1 )

Hazreti Adem'den Kıyamete kadar insanın kurtuluşu, bir Nebi veya bir Veli'nin ardından yürümesine (tutunmasına) bağlıdır. Nebi ve Veli…

Devamını Oku
Bizim Muhatabımız Kimlerdir?
Varlıktan Veriler - 101

Bizim Muhatabımız Kimlerdir?

1-Allahı ve amentü ilkelerini inkar edenlerle (Ateist ve materyalist düşünce ile) 2-Mecusilikle, budizm ve şamanizmle ( kitabi olmayan uzak…

Devamını Oku
Kısa Bir Açıklama
Varlıktan Veriler - 102

Kısa Bir Açıklama

Kazım Yardımcı’ya ait www.varliktanveriler.com adlı sitedeki verilerin hepsi Adıyaman Mahalli gazetelerinden “ADIYAMAN'DA BUGÜN” “ADIYAMAN…

Devamını Oku
Bilim ve Çeşitleri
Varlıktan Veriler - 103

Bilim ve Çeşitleri

1-Vahye dayanan semavi (göksel) bilgiler: Bu semavi olan bilginin iki yanı vardır. Birisi ruhani alemle ilgili olan, diğeri hukuki olan…

Devamını Oku
Dünya ve Maneviyat
Varlıktan Veriler - 104

Dünya ve Maneviyat

İslâm’a göre Tanrı yolcusu, bütün önemi Mâneviyata verecek; dünyaya çok önem vermeyecektir. Büyük peygamberimiz (a.s.v.); “Bütün…

Devamını Oku
Ehli Hayvanla Şefkat
Varlıktan Veriler - 107

Ehli Hayvanla Şefkat

EHLİ HAYVANLARA ŞEFKATLİ OLMAK ŞEFKAT VE MERHAMET, Yüce Peygamberimizin (a.s.v.) en } büyük sıfatıdır. "VEMA ERSELNÂKE ILLA…

Devamını Oku
Haksızlık Etmemek
Varlıktan Veriler - 108

Haksızlık Etmemek

Salik-Tanrı yolcusu, haksız bir iş yapmayacak. Hakikatten ayrılmayacak ve bu konuda arkadaşlarını da ikaza çalışacak. Tanrı Yolcusu haksız…

Devamını Oku
Kabir Ziyareti
Varlıktan Veriler - 109

Kabir Ziyareti

Kabirlerde, Ruh diye bir şey yoktur. Öyleyse Peygamber, neden kabirlerin başında durdu ve okudu. Ve kabirleri ziyarete teşvik etti. Bunun…

Devamını Oku
Nankörlük ve Şükretmek
Varlıktan Veriler - 111

Nankörlük ve Şükretmek

Tanrı Yolcusu, nankör olmamalı. Tanrı yolcusu, yüksek Yola kabul edildiği için Allah'a, Peygamber (a.s.v.) Efendimize, Şâh-i Velayet (k.v…

Devamını Oku
Tasavvuf Sohbetleri ( 1 )
Varlıktan Veriler - 112

Tasavvuf Sohbetleri ( 1 )

SORU(A.Ç): Tasavvufta seyr-i süluk nedir? Seyr-i süluk nasıl yapılır? Anlatır mısınız? CEVAP(K.Y): Evet, büyük Mevlevi Piri Şeyh Galib…

Devamını Oku
Tasavvuf Sohbetleri (2 )
Varlıktan Veriler - 113

Tasavvuf Sohbetleri (2 )

Allah, Hz. Resulullah, İmam-ı Ali ve evladından, Hz. Ebubekir ve evladından, onların sevgisinden, Tasavvufundan, Muhabbetinden, Aşkından…

Devamını Oku
Tasavvuf Sohbetleri ( 3 )
Varlıktan Veriler - 114

Tasavvuf Sohbetleri ( 3 )

Hilafet benden sonra otuz senedir. 29 sene Dört halife, 6 ayda Hz. Hasan” etti 30. “Sömme caelel melikün adud-Sonra ısırıcı parçalayıcı bir…

Devamını Oku
Sohbet
Varlıktan Veriler - 115

Sohbet

Tanrı Yolcusu'nun, büyük Tanrı Dostlarıyla ve Maneviyat Yolu'nun ileri yolcularıyla sohbetlerde bulunmaya ihtiyacı vardır. Tanrı Yolcusu…

Devamını Oku
Gönül Zenginliği
Varlıktan Veriler - 116

Gönül Zenginliği

Tanrı Yolcusunun kalbi zengin olmalıdır. Zenginlik varlıklı, vâridatlı olmak demektir. Gerçekte varlık, "Nur" dur. Nur olmayan,"var"…

Devamını Oku
Devran Devran Olalı
Varlıktan Veriler - 117

Devran Devran Olalı

DEVRAN DEVRAN OLALI Devran devran olalı Bu işler böyledir hep. Biri gelir, biri gider. Doğa kanunu işler Hiç şaşmadan, Usanmadan. Bize göre…

Devamını Oku
Soyağacımız
Varlıktan Veriler - 118

Soyağacımız

Soyağacımız HAZRETİ HAŞİM OĞLU HAZRETİ ABDULMUTTALİP OĞLU HAZRETİ EBUTALİP OĞLU HAZRETİ AKİL-HAZRETİ ALİ’NİN KARDEŞİ Orada bir arbede…

Devamını Oku